SCTS företräder flerskorvsseglare

 

SCTS företräder flerskorvsseglare

November 21, 2012 in Community, by / 0 Comments
SCTS företräder flerskorvsseglare

SCTS företräder flerskrovsseglare inom Sverige och är anslutet som klassförbund till SSF.

SCTS ändamål är att:

  • Samla och stimulera intresset för segling med flerskrovsbåtar
  • Främja kappsegling med och teknisk utveckling av flerskrovsbåtar
  • Tillvarata svenska flerskrovsseglares intressen och föra deras talan inom och utom landet
  • Följa utvecklingen av flerskrovsseglaresporten i Sverige och så långt som möjligt internationellt samt verka för spridning av dessa informationer till SCTS medlemmar
  • Övervaka tillämpningen av gällande regler och bestämmelser beträffande klassificering av båtar, handicapsystem och säkerhetsföreskrifter
  • Verka för god flerskrovsanda

Mer info:Leave a Reply